Different Types of Mooncake in China 中国各大月饼“门派”

Guangdong


Beijing


Jiangsu


Yunnan


Chaozhou-Shantou Region


Anhui


Quzhou


Shananxi


Shanxi


Photo from Weibo

Advertisement